Privacybeleid

Privacy Policy

Dit is de privacy policy van eenmanszaak DAY Warehouse. DAY Warehouse handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop wij gegevens verzamelen en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Verzamelende gegevens en doeleinden verwerking
DAY Warehouse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je eventueel verstrekt door een profiel op onze website aan te maken
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

DAY Warehouse verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • Om je de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website
 • Om je bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan
 • Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 • Om onze diensten op jouw wensen af te stemmen
 • Om onze diensten te optimaliseren
 • Om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
 • Om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen
 • Om te controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 • Om jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

Pin Betalingen
Ten behoeve van het afwikkelen van uw aankopen met een pinpas in de winkel of in de webshop, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Transactie geschiedenis
 • Locatie & tijd
 • Informatie van uw pinpas worden nergens opgeslagen op de website.

Bezoek aan de website
Als je onze website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over jou. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Bezoek aan website met “Mijn Account”
Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van je Account verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Klikgedrag
 • Transactie geschiedenis
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten

Social media
DAY Warehouse is op Instagram en Facebook aanwezig om jou te kunnen blijven inspireren. Als je ons  volgt via sociale media, of communiceert met of over DAY Warehouse via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot DAY Warehouse
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd

Verstrekking gegevens aan derden
DAY Warehouse geeft de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in de webshop.

Verder zal de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij DAY Warehouse opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging

DAY Warehouse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo krijgen alleen de noodzakelijke personen toegang tot persoonlijke gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Inzage en correctie
Als u wilt weten welke gegevens DAY Warehouse over jou heeft vastgelegd of als je je gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via jouw Mijn Account kunt wijzigen, kunt je contact opnemen met ons via onze info@DAY Warehouse.nl

Bewaartermijn
DAY Warehouse bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan:

 • noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren
 • noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Contact
Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement dan kan je contact opnemen met ons via info@DAY Warehouse.nl